Peter Bregman: Emotional Courage in Coaching & demo

Peter Bregman (MCC) käsitteli luennossaan sitä, miten coach voi auttaa asiakastaan kohtaamaan tunteensa ja toimimaan niistä huolimatta.