Coach palveluksessasi

Lähes 25 vuoden kokemus ICT-maailman monissa asian­tuntija- ja projektin­veto­tehtävissä on antanut minulle kattavan näkö­alan sekä ohjelmisto­liike­toiminnan osa-alueisiin että tieto­ammatti­laisten työn erityis­haasteisiin. Taiteilija­perheen tyttärenä minun on myös helppo eläytyä luovaa työtä tekevien ajatus­maailmaan.

Oman arvomaailman vahvistuminen ja työelämän merkityk­selli­syyden etsintä johti minut oppijan polulle kohti nykyistä rooliani, jossa olen toiminut vuodesta 2008 lähtien. Suomen coaching-yhdistyksen hallituksen puheen­johtajuus vuosina 2010-2012 tarjosi hyvän näkö­ala­paikan suomalaisen coachingin maailmaan ja toi lukuisia mahdolli­suuksia niin ammatin tunnet­tuuden kasvat­tamiseen kuin oman coaching-osaamisen edelleen kehittämi­seenkin.

Paikoi­tellen kivinen ja kuoppainen elämän­polkuni on opettanut ihmisenä olemista. Se on avartanut kykyäni ymmär­tää sekä itseäni että muita ja kasvattanut viisautta ja hyväksymi­sen taitoa, joita pidän tärkeinä avaimina sekä coaching-taitoihini että nykyi­seen, varsin onnel­liseen, kasvun täytei­seen ja mielek­käältä tuntu­vaan elämääni.

Arvot ja toiminnan eettisyys

Noudatan työssäni ICF:n eettisiä ohjeita, joihin voit tutustua täällä>.
Työni muita johtotähtiä ovat

Aito ja hyväksyvä läsnäolo,
luottamus ja suoraselkäisyys sekä
ehdoton kunnioitus asiakasta ja hänen elämänpolkuaan kohtaan.

Tieto valmennustyön taustalla

Valmennukseni pohjautuvat pitkän työ- ja elämänkokemuksen lisäksi uusimman aivotutkimuksen ja positiivisen psykologian tuottamaan tietoon ihmisen mielestä ja potentiaalista. Tuon asiakkaideni käyttöön myös useilta mentoreinani toimineilta yhdysvaltalaisilta huippuvalmentajilta saamiani oppeja.

Johanna Koskimies
Certifiec Business Coach®
Certified Firework™ Career Coach (ICF Approved)
Sertifioitu DiSC®-työyhteisövalmentaja
Sertifioitu PTP (People Test Person) Coach
Sertifioitu CareerStormNavigator™ Coach
TTL:n sertifioima Työuran uurtaja®-ryhmänohjaaja
Sertifioitu Tasapainon Avaimet™ -valmentaja
Suomen Coaching-yhdistyksen puheenjohtaja 2010-12
Vuoden Coach -valitsijatoimikunnan puheenjohtaja 2013 –
ICF Finlandin hallituksen jäsen 2015-2016
SCYT Oy:n hallituksen jäsen 2013 –