Coach palveluksessasi

Johanna Koskimies

Olen ”kotoisin” ICT-maailmasta, jossa toimin yhteensä lähes 25 vuotta monissa asian­tuntija- ja projektin­veto­tehtävissä.  Koulutuspohjani on alun perin kaupallinen, mutta viimeisten parinkymmenen vuoden aikana olen rikastanut mieltäni ja ammattitaitoani mm. kasvatustieteiden,  sosiaalipsykologian ja psykologian – erityisesti positiivisen psykologian – opinnoilla. 

Johanna Koskimies

Vuosituhannen vaihteessa kokemaani työuupumusta ja lukuisia henkilökohtaisia menetyksiä seurannut elämän merkityksen etsintä ja oman arvomaailman vahvistuminen johtivat minut aikoinaan oppijan polulle kohti nykyistä rooliani, jossa olen toiminut vuodesta 2008 lähtien. 

Paikoi­tellen kivinen ja kuoppainen elämän­polkuni on opettanut minulle ihmisenä olemista. Se on kasvattanut viisautta ja avartanut kykyäni ymmär­tää sekä itseäni että muita. Se on myös pakottanut kehittämään läsnäolon ja hyväksymi­sen taitoja, jotka ovatkin tärkeitä onnistumisen avaimia coaching-työssäni. Kaiken tämän ansiosta kykenen kohtaamaan ja hyväksymään sinut sellaisena kuin olet, siellä missä olet. 

Noudatan työssäni ICF:n eettisiä ohjeita. Työni muita johtotähtiä ovat

  • Aito ja hyväksyvä läsnäolo,
  • luottamus ja suoraselkäisyys sekä
  • ehdoton kunnioitus asiakasta ja hänen elämänpolkuaan kohtaan.

Jos haluat tutustua urapolkuuni tarkemmin, englanninkielinen CV löytyy täältä >>

Coach-koulutus

Certifiec Business Coach® 2008
Certified Firework™ Career Coach (ICF Approved) 2008
Licensed Firework™ Trainer 2015
Sertifioitu DiSC®-työyhteisövalmentaja
TTL:n sertifioima Työuran uurtaja® -ryhmänohjaaja
Sertifioitu Tasapainon Avaimet™ -valmentaja
The Science of Well Being (online studies / Yale University) 2020

Luottamustehtävät

Suomen Coaching-yhdistyksen puheenjohtaja 2010-12
Vuoden Coach -valitsijatoimikunnan puheenjohtaja 2013 – 2018
ICF Finlandin hallituksen jäsen 2015-2016
SCYT Oy:n hallituksen jäsen 2013 –
Suomen Positiivisen psykologian yhdistyksen hallituksen jäsen 2019 –

ASIAKASPALAUTETTA

Yliopistosta juuri valmistuneena päässä pyöri valtavasti tyhjiä aukkoja siitä minkälaista työtä oikeasti haluaisin tehdä ja minkälaisia työtehtäviä minun kannattaisi etsiä. Mikä olisi minun näköiseni työura? Mitkä ovat vahvuuteni oikeasti? Mitä haluan työelämältä? Sain suosituksen käydä uravalmennuksessa Johannan kanssa, ja näin jälkeenpäin en voi olla muuta kuin erittäin tyytyväinen.

En voi olla muuta kuin erittäin tyytyväinen
Karin Biese, KM

Jännitin vähän valmennuskeskusteluja, olen aiemmin kokenut, ettei minun ole helppo saada oivalluksia ja päästää irti ajatusjumeistani. Mutta joka keskustelun jälkeen oli hyvä ja vapautunut fiilis ja aina jotain meni eteenpäin. Jotenkin luotan (ainakin suurimman osan aikaa) siihen, että minun työelämäni tulee vielä muodostumaan näköisekseni. Kiitos!

Joka keskustelun jälkeen oli hyvä ja vapautunut fiilis ja aina jotain meni eteenpäin
Uracoaching-asiakas, nainen 32 v.

Coaching-mat­ka Johan­nan kans­sa oli heti ensim­mäi­ses­tä istun­nos­ta läh­tien ai­don luot­ta­muk­sen ja läs­nä­olon koke­mus. Istun­tojen aika­na syn­tyneet oival­lukset ovat merkit­tä­västi muut­ta­neet toimin­taani ja ohjan­neet ajan­käyt­töäni ja jopa muut­ta­neet tot­tu­muk­siani. Olen omak­sunut ”uu­den ajat­te­lun”, joka syn­nyt­tää mel­kein päivit­täin uu­sia ky­sy­myk­siä, joi­hin haluan vas­­tauk­sen. Kii­­tos Johan­na matka­oppaa­na olem­ises­ta mi­nun elämän­mat­kal­lani.

Coaching-matka Johannan kanssa oli aidon luottamuksen ja läsnäolon kokemus
Merja Fischer

Coaching antoi minulle uuden perspektiivin itseeni ja auttoi katsomaan tilannetta ulkopuolisin silmin. Käytännön muutokset olivat loppujen lopuksi helppoja – minun piti vain tehdä päätös ja sitoutua siihen. Olen saanut läheisiltäni mahtavaa palautetta hyvästä flowstani ja rennosta olemuksestani ja ennen kaikkea voin itse paljon paremmin ja nautin joka hetkestä!

Voin paljon paremmin ja nautin joka hetkestä!
Riina Laaksonen, yrittäjä, Hyvinvointistudio Lupaus Oy

Olen tämän valmennuksen tuloksena oppinut näkemään mahdollisuuteni valoisammin. Aiemmin ajattelin, että minulla ei ole mitään kunnollista ammattia tai osaamista, kun olen "vain tällainen epämääräinen kasvatustieteilijä". Nyt voin nähdä, että minulla onkin useita vaihtoehtoja, useita osaamisalueita, paljon kokemusta, monta erilaista onnistumista, joiden voimalla voin suuntautua eri tavoilla.

Olen oppinut näkemään mahdollisuuteni valoisammin
Taina Poutanen

Uracoaching-prosessi Johannan kanssa oli yllättävän kokonaisvaltainen. Olen oppinut itsestäni uutta. Arvomaailmani on kirkastunut, ja olen oppinut päästämään irti vanhoista ajattelumalleista. Coaching on tukenut omaa muutostani ja tehnyt tilaa näkökulmien avartumiselle ja uudelle, positiivisemmalle ajattelulle. Tärkeä käytännön tulos coachingista oli myös prosessin päätteeksi saamani uusi työpaikka!

Tärkeä käytännön tulos coachingista oli uusi työpaikka!
Maija Seppälä

Itsensä johtaminen on parantunut. Itsestä huolen pitäminen noussut ykkösprioriteetiksi ja sitä tapahtuu myös käytännössä säännöllisesti. Valmentajakin tarvitsee valmentajaa: oma hetki, kun joku kuuntelee, tarjoaa mahdollisuutta avartaa näkökulmia ja toisaalta toimii peilinä sille, mitä on saavutettu ja mitä osataan. Johannan kanssa henkilökemiat toimivat tosi hyvin yksiin.

Itsensä johtaminen on parantunut
Riina Laaksonen, yrittäjä, Hyvinvointistudio Lupaus Oy

Tämä coaching-juttu on ollut minun kevääni suuria valopilkkuja. Se "kirkastuminen" alkoi ensitapaamisestamme, jolloin ihmeellisen nopeasti pääsimme itse asiaan ja löysit kipupisteitä, joista en ollut puhunut kenenkään kanssa. Ihmettelen edelleen, miten pystyit siihen. Olet auttanut joka kerta, välillä yllättävälläkin tavalla, löytämään kyseisen hetken punaisen langan.

Coaching on ollut kevääni suuria valopilkkuja
Anne, 40 v, tiiminvetäjä

Valmennuksen aikana omat tavoitteet ja vahvuudet kirkastuivat ja valmennuksesta sai uutta näkökulmaa omaan toimintaan. Omat prioriteetit selkiytyivät. Valmennus oli kokonaisvaltaista ja herätti uusia oivalluksia. Voin ehdottomasti suositella pitämääsi coachingia myös muille. Luot nopeasti luottamuksellisen ilmapiirin ja valmennus on eteenpäin vievää ja konkreettista. Kiitos vielä!

Valmennus oli kokonaisvaltaista ja herätti uusia oivalluksia
Anna Rossi, yrittäjä, Uusivisio

Hanski

Hanski Pörhelö, Neovolentian CWO (Chief Wellness Officer) on rodultaan Viherlaakson risusavottakoira – huoleton sekoitus kiinanharjakoiraa, kääpiövillakoiraa, russellia, chihuahuaa, saksanpaimenkoiraa, harmaata norjanhirvikoiraa ja muutamaa muuta rotua.

Hanskin toimenkuvaan Neovolentian palveluksessa kuului alun pitäen huolehtia siitä, että henkilökunta (eli siis minä) saa säännöllisesti ja riittävästi liikuntaa ja raitista ilmaa. Hyvin pian saapumisensa jälkeen Hanski kuitenkin alkoi ottaa lisää vastuuta ja laajentaa toimenkuvaansa. Nykyisin hän huolehtii henkilöstön ulkoiluttamisen lisäksi siitä, että työpäiviin sisältyy myös reilusti hellyyttä ja hauskanpitoa. Leikkiminen ja rapsuttelu laskevat verenpainetta ja nostavat rakkaushormoni oksitosiinin tasoa – ja kun nämä ovat hyvässä tasapainossa, työkin sujuu entistä paremmin!