Coach palveluksessasi

Lähes 25 vuoden kokemus ICT-maailman monissa asian­tuntija- ja projektin­veto­tehtävissä on antanut minulle kattavan näkö­alan sekä ohjelmisto­liike­toiminnan osa-alueisiin että tieto­ammatti­laisten työn erityis­haasteisiin. Taiteilija­perheen tyttärenä minun on myös helppo eläytyä luovaa työtä tekevien ajatus­maailmaan.

Oman arvomaailman vahvistuminen ja työelämän merkityk­selli­syyden etsintä johti minut oppijan polulle kohti nykyistä rooliani, jossa olen toiminut vuodesta 2008 lähtien. Suomen coaching-yhdistyksen hallituksen puheen­johtajuus vuosina 2010-2012 tarjosi hyvän näkö­ala­paikan suomalaisen coachingin maailmaan ja toi lukuisia mahdolli­suuksia niin ammatin tunnet­tuuden kasvat­tamiseen kuin oman coaching-osaamisen edelleen kehittämi­seenkin.

Paikoi­tellen kivinen ja kuoppainen elämän­polkuni on opettanut ihmisenä olemista. Se on avartanut kykyäni ymmär­tää sekä itseäni että muita ja kasvattanut viisautta ja hyväksymi­sen taitoa, joita pidän tärkeinä avaimina sekä coaching-taitoihini että nykyi­seen, varsin onnel­liseen, kasvun täytei­seen ja mielek­käältä tuntu­vaan elämääni.

Arvot ja toiminnan eettisyys

Noudatan työssäni ICF:n eettisiä ohjeita, joihin voit tutustua täällä>.
Työni muita johtotähtiä ovat

Aito ja hyväksyvä läsnäolo,
luottamus ja suoraselkäisyys sekä
ehdoton kunnioitus asiakasta ja hänen elämänpolkuaan kohtaan.

Tieto valmennustyön taustalla

Valmennukseni pohjautuvat pitkän työ- ja elämänkokemuksen lisäksi uusimman aivotutkimuksen ja positiivisen psykologian tuottamaan tietoon ihmisen mielestä ja potentiaalista. Tuon asiakkaideni käyttöön myös useilta mentoreinani toimineilta yhdysvaltalaisilta huippuvalmentajilta saamiani oppeja.

Johanna Koskimies
ICF Associate Certified Coach ACC
Certifiec Business Coach®
Certified Firework™ Career Coach (ICF Approved)
Sertifioitu DiSC®-työyhteisövalmentaja
Sertifioitu PTP (People Test Person) Coach
Sertifioitu CareerStormNavigator™ Coach
TTL:n sertifioima Työuran uurtaja®-ryhmänohjaaja
Sertifioitu Tasapainon Avaimet™ -valmentaja
Suomen Coaching-yhdistyksen puheenjohtaja 2010-12
Vuoden Coach -valitsijatoimikunnan puheenjohtaja 2013 –
ICF Finlandin hallituksen jäsen 2015-2016
SCYT Oy:n hallituksen jäsen 2013 –