Search

Firework-valmentajan käsikirja

Tervetuloa Firework Career Coaching -uravalmennusohjelmaan. Tämä on valmentajan käsikirja.

Ohjelma on huolellisesti suunniteltu parhaiden työuran arvioinnissa ja muutoksissa noudatettavien käytäntöjen tutkimukseen nojautuen, mitä tukee usean vuoden kokemuksemme elämäntaidon- ja uravalmentajina.

Ohjelman tavoitteena on auttaa sinua saattamaan asiakastasi matkalla, jonka alussa on asiakkaan tyytymättömyys nykyiseen työhönsä ja epätietoisuus siitä, mitä tehdä sen suhteen. Matkan edetessä löydetään selkeä näkemys asiakkaalle parhaiten soveltuvasta urasta, ja sen päätteeksi syntyy suunnitelma tämän vision toteuttamiseksi.

Tämän ohjelman tekee erityiseksi se, että se yhdistää oman valmennusosaamisesi ja asiakkaan syvimmän viisauden auttaakseen häntä löytämään innostavan ja toteutuskelpoisen uuden suunnan uralleen. Et tarvitse juurikaan tietoa työmarkkinoista, yrittäjien maailmasta ja itsensä työllistämisestä tai jatkokoulutusmahdollisuuksista… Asiakkaallasi on kaikki hänen tarvitsemansa voimavarat tällaisten asioiden selville saamiseksi.

Sinun tehtäväsi valmentajana on kysyä vaikuttavat kysymykset, jotka tuovat esiin asiakkaasi piilevät voimavarat. Tämä ohjelma tarjoaa kehyksen näitä kysymyksiä varten kiehtovien ja mukaansatempaavien harjoitustehtävien ja syvällisten, ohjattujen mielikuvaharjoitusten muodossa.

Uravalmentajana voit käyttää Firework-ohjelmaa kahdella tavalla. Sitä voidaan käyttää suoraviivaisesti käyden läpi kaikki vaiheet ja harjoitustehtävät. Tällä tavoin ohjelman toteuttamiseen käytetään 12 yhden tunnin mittaista istuntoa. Voit myös käyttää ohjelmaa työkalupakkina, jonka harjoitustehtäviä ja muita elementtejä voit käyttää vapaasti yhdistellen sekä uravalmennettavien että muiden asiakkaidesi tarpeiden mukaan.

Ohjelma on suunniteltu kolmivaiheiseksi. Kukin vaihe on nimetty lainaten Mark Twainin innostavia sanoja: TUTKI, UNELMOI, LÖYDÄ.

“Kahdenkymmenen vuoden kuluttua tulet olemaan pettyneempi siihen, mitä et tehnyt, kuin siihen, mitä teit. Irrota siis köydet. Purjehdi pois turvasatamasta. Anna pasaatituulien tarttua purjeisiisi. Tutki. Unelmoi. Löydä.”

Haluamme innostaa asiakkaitamme – ja sinun asiakkaitasi – ottamaan vastaan tämän haasteen.

Firework-ohjelman kulku on yksinkertaistettuna seuraavanlainen:

TUTKI: ensimmäinen vaihe, jonka aikana asiakas oppii todella tuntemaan (ja arvostamaan) itseään.

Toisen vaiheen nimi on UNELMOI. Tässä vaiheessa houkuttelet esille asiakkaan oman luovuuden ja voimavarat uusien uramahdollisuuksien löytämiseksi.

Ohjelman viimeisessä, LÖYDÄ-vaiheessa asiakas valitsee tiensä ja luo toimintasuunnitelman lähteäkseen kulkemaan valitsemaansa suuntaan.

Seuraavilla sivuilla saat yleiskuvan Firework-ohjelmasta kokonaisuudessaan. Lue käsikirja läpi tutustuaksesi nyt käytettävissäsi olevaan työvälineeseen.

Kiitos, että valitsit Firework Career Coaching -ohjelman työvälineeksesi. Uskomme, että havaitset sen helppokäyttöiseksi, nautittavaksi ja todella palkitsevaksi sekä omalle valmennustoiminnallesi että kyvyllesi tukea asiakkaitasi suurissa uramuutoksissa.

 

 

Kate Edmonds           Marianne Craig

 

 

Kurssin tiedot

Kurssi ohjaaja

Johanna Koskimies Johanna Koskimies Tekijä

on coach ja valmentaja, joka on vuodesta 2008 tukenut ihmisiä mielekkääseen menestykseen erityisenä intohimonaan rajoittavien uskomusten haastaminen ja mahdollistavan ajattelun avartaminen.

JOHDANTO

TUTKI

UNELMOI

LÖYDÄ

LISÄMATERIAALI

SEKALAISET