Search

Coaching vauhdittaa menestystä

COACHING

Henkilökohtaisen coaching-prosessin avulla avarrat ajattelu­asi laati­kon ulko­puolelle, selkeytät ja kir­kastat tavoit­teitasi ja yli­tät sisäi­siä estei­täsi. Luot tarkoi­tuksen­mukai­sen toi­minta­suunni­telman ja opit keskit­tä­mään ajan­käyt­tösi siihen, mikä on tär­keää. Samalla vahvistat kykyäsi huolehtia omasta hyvinvoinnistasi.

MOTIVOI & SITOUTA

Coaching-prosessi esimiehelle, joka haluaa tukea tiiminsä sitoutumista ja motivaatiota ja oppia olemaan paremmin läsnä johdettavilleen.

Mielekkäämmän työuran löytämiseen

Jos olet työelämän taitekohdassa ja tarvitset peiliä joka auttaa selkeyttämään tietä eteenpäin, uracoaching voi olla juuri se, mitä tarvitset. Uracoaching auttaa kirkastamaan tavoitteet, selkeyttämään ajatukset, ylittämään esteet ja keskittymään olennaiseen, jotta voit saavuttaa päämääräsi.

 

Kouluttaudu uracoachiksi

Kaipaatko coaching- tai uraohjaustyösi tueksi selkeää prosessia ja työkaluja, joiden avulla voit tukea asiakkaitasi mielekkään työuran löytämisessä? Firework-koulutus täydentää palveluvalikoimasi kansainvälisesti tunnetuilla uraohjauksen työvälineillä, joiden avulla asiakkaasi voivat saavuttaa konkreettisia tuloksia.

Ryhmien ja työyhteisöjen hyvinvointiin

VahvaMinä™

Ryhmävalmennus lisää itsetuntemusta, vapauttaa rajoittavista uskomuksista ja antaa keinoja rentoon ja mielekkääseen aikaansaamiseen.

Luennot

Hyvinvointitaitoja kasvattava luento sopii hyvin vaikkapa  virkistyspäivän ohjelmanumeroksi ja auttaa luomaan lisää jaksamista työyhteisöösi.

LISÄTTÄISIINKÖ YHDESSÄ HYVINVOINTIA JA MIELEKKYYTTÄ OMAAN TAI TYÖYHTEISÖSI ELÄMÄÄN? OTA YHTEYTTÄ +358 404 132 747!