Kohentunutta työhyvinvointia, lujempaa sitoutumista ja lisääntynyttä työtyytyväisyyttä uracoachingilla

Uracoaching-prosessissa henkilö tutustuu syvemmin itseensä – omiin arvoihinsa, vahvuuksiinsa ja taitoihinsa. Hän oppii, mikä häntä motivoi ja mikä hänelle on työssä tärkeää. Hän myös tunnistaa  asioita, jotka haittaavat hänen hyvinvointiaan ja estävät  häntä nauttimasta työstään, ja oppii keinoja työn ilon palauttamiseen.  Coaching-prosessin tuloksena henkilö tuntee itsensä entistä paremmin, arvostaa itseään ja osaamistaan ja kykenee toimintaan, joka vie häntä kohti entistä 

Palvelut

Palveluni tähtäävät asiakkaan menestymiseen uralla ja esimiestyössä. Itsensä ja oman ainutkertaisen elämänsä hyväksyminen ja arvostaminen ilman ehtoja on jokaisen ihmisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden perusta, ja tämä ajatus luo pohjavireen myös jokaiseen coaching-prosessiin.

Tervetuloa!

Olen Johanna Koskimies, sertifioitu business- ja uracoach ja hyvinvointivalmentaja. Vuodesta 2008 olen auttanut ihmisiä löytämään uusia, mielekkäämpiä ja antoisampia urapolkuja, johtamaan rennommin sekä voimaan paremmin työssään ja elämässään. Tämä onkin missioni ja työni tarkoitus. 

Palvelen yrityksiä ja yksityishenkilöitä urasuunnitteluun, esimiestyöhön ja itsestä huolehtimiseen liittyvissä haasteissa ja muutoksissa. Lisäksi koulutan Firework-uracoacheja ja toimin WBECS-yhteistyökumppanina coachien täydennyskoulutuksen markkinoinnissa.